Pin Sony VGP-BPS13

280.000 

 1. Tình trạng : Vỏ, mạch Zin tháo máy ( Mạch xịn chính hãng, không sử dụng mạch tầu, cell tầu ).
 2. Cell Mới LG chính hãng
 3. Dung lượng :4400 mAh
 4. Thời gian sử dụng :2h -3h
 5. Bảo hành : 12 tháng
Hướng dẫn mua hàng
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Danh mục:
 • 0904335518
 • checkmail133@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Pin Cho Sony Vaio VGP-BPS13/B VGP-BPS13/Q VGP-BPS13A/B VGP-/Q VGP-BPS13A/R VGP-BPS13B/B VGP-BPS13B/Q-BPS21B SZ

Kiểu Pin tương thích:

Sony

VGP-BPS13/S, VGP-BPS13A/S, VGP-BPS13AS, VGP-BPS13B/S, VGP-BPS13S

Dùng cho các loại máy sau :

Sony

VAIO VGN-AW53FB

VAIO VGN–AW73FB

VAIO VGN-AW80S, VAIO VGN-VGN-AW83FS, VAIO VGN-VGN-AW83GS, VAIO VGN-VGN-AW83HS

VAIO VGN-VGN-AW93FS, VAIO VGN-VGN-AW93GS, VAIO VGN-VGN-AW93HS, VAIO VGN-VGN-AW93ZFS, VAIO VGN-VGN-AW93ZGS, VAIO VGN-VGN-AW93ZHS

VAIO VGN-VGN-CS2CN1

VAIO VGN-CS11S/P, VAIO VGN-CS11S/Q, VAIO VGN-CS11S/W, VAIO VGN–CS11Z/R, VAIO VGN–CS11Z/T, VAIO VGN-VGN-CS13H/P, VAIO VGN-VGN-CS13H/Q, VAIO VGN-VGN-CS13H/R, VAIO VGN-VGN-CS13H/W, VAIO VGN-VGN-CS13T/W, VAIO VGN-CS16T/P, VAIO VGN-CS16T/Q, VAIO VGN-CS16T/R, VAIO VGN-CS16T/T, VAIO VGN-CS16T/W, VAIO VGN-CS17H/Q, VAIO VGN-CS17H/W, VAIO VGN-CS19/P, VAIO VGN-CS19/Q, VAIO VGN-CS19/R, VAIO VGN-CS19/W

VAIO VGN-CS21S/P, VAIO VGN-CS21S/R, VAIO VGN-CS21S/T, VAIO VGN-CS21S/V, VAIO VGN-CS21S/W, VAIO VGN-CS21Z/Q, VAIO VGN-CS23G, VAIO VGN-CS23G/P, VAIO VGN-CS23G/Q, VAIO VGN-CS23G/W, VAIO VGN–CS23H, VAIO VGN–CS23H/B, VAIO VGN-VGN-CS23H/S, VAIO VGN-VGN-CS23T/Q, VAIO VGN-VGN-CS23T/W, VAIO VGN-CS25H, VAIO VGN-CS25H/C, VAIO VGN-CS25H/P, VAIO VGN-CS25H/Q, VAIO VGN-CS25H/R, VAIO VGN-CS25H/W, VAIO VGN-VGN-CS26GW, VAIO VGN-VGN-CS26T/C, VAIO VGN-VGN-CS26T/P, VAIO VGN-VGN-CS26T/Q, VAIO VGN-VGN-CS26T/R, VAIO VGN-VGN-CS26T/T, VAIO VGN-VGN-CS26T/V, VAIO VGN-VGN-CS26T/W, VAIO VGN-CS27, VAIO VGN-CS27/C, VAIO VGN-CS27/P, VAIO VGN-CS27/R, VAIO VGN-CS27/W, VAIO VGN-CS28, VAIO VGN-CS28/Q

VAIO VGN-CS31S/P, VAIO VGN-CS31S/R, VAIO VGN-CS31S/T, VAIO VGN-CS31S/V, VAIO VGN-CS31S/W, VAIO VGN-VGN-CS31Z/Q, VAIO VGN-VGN-CS33H, VAIO VGN-VGN-CS33H/B, VAIO VGN-VGN-CS33H/Z VAIO, VGN-CS35GNB, VAIO VGN-CS36GJ/C, VAIO VGN-CS36GJ/I, VAIO VGN-CS36GJ/P, VAIO VGN-CS36GJ/Q, VAIO VGN-CS36GJ/R, VAIO VGN-CS36GJ/T, VAIO VGN-CS36GJ/U, VAIO VGN-CS36GJ/W, VAIO VGN-CS36GJJ, VAIO VGN-CS36H, VAIO VGN-CS36H/C, VAIO VGN-CS36H/P, VAIO VGN-CS36H/Q, VAIO VGN-CS36H/R, VAIO VGN-CS36H/W, VAIO VGN-CS36TJ/C, VAIO VGN-CS36TJ/J, VAIO VGN-CS36TJ/P, VAIO VGN-CS36TJ/Q, VAIO VGN-CS36TJ/R, VAIO VGN-CS36TJ/T, VAIO VGN-CS36TJ/U, VAIO VGN-CS36TJ/V, VAIO VGN-CS36TJ/W, VAIO VGN-CS39, VAIO VGN-CS39/J, VAIO VGN-CS39/U

VAIO VGN-CS50B/W, VAIO VGN-VGN-CS51B/W, VAIO VGN-VGN-CS52JB/W

VAIO VGN-CS60B/P, VAIO VGN-CS60B/Q, VAIO VGN-CS60B/R, VAIO VGN-CS61B/P, VAIO VGN-CS61B/Q, VAIO VGN-CS61B/R, VAIO VGN-CS62JB/P, VAIO VGN-CS62JB/Q, VAIO VGN-CS62JB/R

VAIO VGN-VGN-CS71B/W VAIO VGN-CS72JB/W

VAIO VGN-CS90HS, VAIO VGN-CS90NS, VAIO VGN-CS90S, VAIO VGN-CS91HS, VAIO VGN-CS91NS, VAIO VGN-VGN-CS91S, VAIO VGN-VGN-CS92DS, VAIO VGN-VGN-CS92JS, VAIO VGN-VGN-CS92XS

VAIO VGN-VGN-CS190EUP, VAIO VGN-VGN-CS190EUQ, VAIO VGN-VGN-CS190EUR, VAIO VGN-VGN-CS190EUW, VAIO VGN-CS190JTP, VAIO VGN-VGN-CS190JTQ, VAIO VGN-CS190JTR, VAIO VGN-VGN-CS190JTT, VAIO VGN-CS190JTW, VAIO VGN-VGN-CS190JVQ/C

VAIO VGN-VGN-CS220DP, VAIO VGN-VGN-CS220DQ, VAIO VGN-CS220DR, VAIO VGN-CS220DT, VAIO VGN-CS220DW, VAIO VGN-VGN-CS260DQ, VAIO VGN-VGN-CS260DW, VAIO VGN-VGN-CS280J/R, VAIO VGN-VGN-CS290JDB, VAIO VGN-VGN-CS290JEC, VAIO VGN-VGN-CS290JEP, VAIO VGN-VGN-CS290JEQ, VAIO VGN-VGN-CS290JER, VAIO VGN-VGN-CS290JEW, VAIO VGN-CS290NCB, VAIO VGN-VGN-CS290NFB

VAIO VGN-CS320J/P VAIO VGN-CS320J/Q VAIO VGN-CS320J/R VAIO VGN-CS320J/W, VAIO VGN-CS390JCP, VAIO VGN-VGN-CS390JCQ, VAIO VGN-CS390JCR, VAIO VGN-CS390JCW, VAIO VGN-CS390JDV

VAIO VGN-FW11E, VAIO VGN-VGN-FW11M, VAIO VGN–FW11S, VAIO VGN-VGN-FW11ZU

VAIO VGN-VGN-FW21E, VAIO VGN-VGN-FW21J, VAIO VGN-VGN-FW21L, VAIO VGN-VGN-FW21M, VAIO VGN-FW21Z, VAIO VGN-FW25T/B, VAIO VGN-FW26T/B, VAIO VGN-VGN-FW27/B, VAIO VGN-VGN-FW27/W, VAIO VGN-VGN-FW27T/H, VAIO VGN-VGN-FW29/B

VAIO VGN-FW30B, VAIO VGN-FW31M, VAIO VGN-FW31ZJ, VAIO VGN-VGN-FW32J, VAIO VGN-VGN-FW33G/E1, VAIO VGN-VGN-FW33G/W, VAIO VGN-VGN-FW33GW, VAIO VGN-VGN-FW35F, VAIO VGN-VGN-FW35F/B, VAIO VGN-VGN-FW35F/W, VAIO VGN-VGN-FW35TJ/B, VAIO VGN-VGN-FW36TJ/B, VAIO VGN-VGN-FW37J, VAIO VGN-VGN-FW37J/B

VAIO VGN-VGN-FW41E/H, VAIO VGN-VGN-FW41J/H, VAIO VGN-VGN-FW41M/H, VAIO VGN-VGN-FW41ZJ/H, VAIO VGN-VGN-FW45GJB, VAIO VGN-FW45TJ/B, VAIO VGN-FW46GJ/BE1, VAIO VGN-FW46GJB, VAIO VGN-FW47GYH

VAIO VGN-FW50B, VAIO VGN-FW51B/W, VAIO VGN-VGN-FW52JB, VAIO VGN-VGN-FW54FB

VAIO VGN-FW70DB, VAIO VGN-FW71DB/W, VAIO VGN-VGN-FW72JGB, VAIO VGN-VGN-FW73JGB, VAIO VGN-VGN-FW74FB

VAIO VGN-VGN-FW81HS, VAIO VGN-VGN-FW81NS, VAIO VGN-VGN-FW81S, VAIO VGN-VGN-FW82DS, VAIO VGN-VGN-FW82JS, VAIO VGN-VGN-FW82XS, VAIO VGN-VGN-FW83DS, VAIO VGN-FW83JS, VAIO VGN-FW83XS

VAIO VGN-FW90HS, VAIO VGN-VGN-FW90NS, VAIO VGN-VGN-FW90S, VAIO VGN-FW91NS, VAIO VGN-VGN-FW91S, VAIO VGN-VGN-FW92DS, VAIO VGN-FW92JS, VAIO VGN-FW93DS, VAIO VGN-FW93JS, VAIO VGN-FW93XS, VAIO VGN-VGN-FW94FS, VAIO VGN-VGN-FW94GS, VAIO VGN-VGN-FW94HS

VAIO VGN-VGN-FW130EW, VAIO VGN-FW130NW, VAIO VGN-VGN-FW139E/H, VAIO VGN-VGN-FW139EH, VAIO VGN-VGN-FW139NW

VAIO VGN-VGN-FW140E, VAIO VGN-VGN-FW140EH, VAIO VGN-VGN-FW140EW, VAIO VGN-FW140NW, VAIO VGN-FW145E, VAIO VGN-FW145E/W, VAIO VGN-FW145EW

VAIO VGN-FW150EW

VAIO VGN-FW160EH

VAIO VGN-VGN-FW170JH

VAIO VGN-VGN-FW180EH

VAIO VGN-VGN-FW190EBH, VAIO VGN-VGN-FW190EDH, VAIO VGN-VGN-FW198UH

VAIO VGN-VGN-FW290JRB, VAIO VGN-VGN-FW290JTB, VAIO VGN-VGN-FW290JTH, VAIO VGN-VGN-FW290JTW, VAIO VGN-FW290JVH

VAIO VGN-VGN-FW340DW, VAIO VGN-VGN-FW340J/H, VAIO VGN-FW350DH, VAIO VGN-FW355J/H, VAIO VGN-FW373DW, VAIO VGN-VGN-FW378DH, VAIO VGN-VGN-FW378J/B

VAIO VGN-FW465J/B

VAIO VGN-VGN-NW50JB, VAIO VGN-VGN-NW51FB/N, VAIO VGN-VGN-NW51FB/W

VAIO VGN-NW70JB VAIO VGN-VGN-NW71FB/N VAIO VGN VGN-NW71FB/W

VAIO VGN-VGN-NW91FS VAIO VGN-VGN-NW91GS VAIO VGN-VGN-NW91VS

VAIO VGN-NW320F/B, VAIO VGN-NW320F/TC, VAIO VGN-NW380F/S, VAIO VGN-NW380F/T

VAIO VGN-VGN-SR36MN/B, VAIO VGN-VGN-SR36MN/P

VAIO VGN-SR43G/B, VAIO VGN-SR43G/N, VAIO VGN-SR43G/P, VAIO VGN-SR43G/W, VAIO VGN-SR43S/B, VAIO VGN-SR43S/P, VAIO VGN-SR45G/B, VAIO VGN-SR45G/N, VAIO VGN-SR45G/P, VAIO VGN-VGN-SR45M/B, VAIO VGN-VGN-SR45M/P

VAIO VGN-VGN-SR56MG/B

VAIO VGN-VGN-SR74FB/S

VAIO VGN-VGN-SR94FS, VAIO VGN-VGN-SR94GS, VAIO VGN-VGN-SR94HS, VAIO VGN-VGN-SR94VS

VAIO VPC-CW1AFJ, VAIO VGN-VPC-CW1AHJ, VAIO VGN-VPC-CW1EFX/W, VAIO VGN-VPC-CW1S1E/B, VAIO VGN-VPC-CW1S1E/L, VAIO VGN-VPC-CW1S1E/P, VAIO VGN-VPC-CW1S1E/R, VAIO VGN-VPC-CW1S1E/W, VAIO VPC-CW2S1E/L, VAIO VPC-CW2S1E/P, VAIO VPC-CW2S1E/R, VAIO VPC-CW2S1E/W, VAIO VGN-VPC-CW2Z1E/B

VAIO VPC-CW18FJ/P, VAIO VPC-CW18FJ/R, VAIO VPC-CW18FJ/W, VAIO VPC-CW19FJ/W

VAIO VGN-VPC-M125AGP, VAIO VGN-VPC-M125AW/L, VAIO VGN-VPC-M128JC/L, VAIO VGN-VPC-M128JC/P, VAIO VGN-VPC-S115FG

 

Đánh giá sản phẩm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Bình luận trên Facebook

 • GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

 • ĐỔI TRẢ TRONG 15 NGÀY NẾU LỖI KỸ THUẬT

 • THANH TOÁN TẠI NHÀ HOẶC QUA THẺ

 • TỔNG CSKH 6H30 - 21H00
  04.66.535.444

 • KINH DOANH
  0904.335.518

 • KỸ THUẬT
  0976.593.040

 • LẮP ĐẶT THEO YÊU CẦU

Tư vấn bảo hiểm toàn diện
Đặt mua Pin Sony VGP-BPS13
Pin Sony VGP-BPS13 280.000 
Hướng dẫn mua hàng
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!