PHỤC HỒI DỮ LIỆU CAMERA

PHỤC HỒI DỮ LIỆU VIDEO CAMERRA GIÁM SÁT

• Phục hồi Video trong Win

• Phục hồi Video Camera giám sát bị xóa

• Phục hồi HDD, Thẻ nhớ, USB trên thiết bị Camera giám giát

• Phục hồi Video theo thời gian trên HDD, Thẻ nhớ, USB Camera


Hình ảnh : Dữ liệu Video Camera theo ngày tháng.

www.cuudulieuchuyennghiep.com
NAMPHONG LAB – 04.33502156 – 0904335518
ĐCL SỐ 87-C14 NGÕ 41 ĐÔNG TÁC – KIM LIÊN – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Bình luận trên Facebook